Marktonderzoek briefing

concept test

Wilt u een offerte aanvragen?: het marktonderzoek briefing formulier hoeft niet volledig ingevuld en is vooral nuttig bij uw probleemanalyse en om u te helpen uw onderzoeksvragen en vervolgens ons marktonderzoekvoorstel te formuleren. Het kan een goede start zijn om van gedachten te wisselen over uw marketing vraagstuk. Het is toegespitst op kwalitatief marktonderzoek.

U kunt het marktonderzoek briefingsformulier downloaden als PDF marktonderzoek briefing of Word marktonderzoek briefing leidraad.

Enkele van de thema’s die aan de orde komen:

 • Achtergrond van de vraag en onderzoeksdoelstelling
 • Wat zijn de onderzoeksvragen: welke vraag / vragen moeten na het onderzoek beantwoord zijn?
 • Hoe wilt u de resultaten gebruiken?
 • Testmateriaal
 • Timing & planning

Minimale tijd nodig voor een onderzoek:  14 dagen

Marktonderzoek briefing

 1. Onderwerp en achtergrond

  Wat is het onderwerp en de achtergrond van het onderzoek? Welke strategische (marketing) vraag speelt daarbij een rol?

 2. Doelstelling van het onderzoek

  Wat is de algemene onderzoeksdoelstelling?

 3. Gebruik resultaten

  Hoe wilt u de resultaten gebruiken?

 4. Doelgroep

  Wat is doelgroep? Wie moeten worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek?

 5. Motivatie respondent

  Motivatie. Wat kan het extra leuk maken voor de respondent om mee te doen? Wat mag men weten over de achtergrond van het onderzoek? Wat kan deelname (extra) de moeite waard maken?

 6. Opzet onderzoek

  Opzet van het onderzoek. Hier denken wij graag bij mee maar wellicht heeft u daar ook al ideeën over. Bijvoorbeeld focusgroepen, individuele interviews, ‘gesloten’ online panels (deelname na selectie). Mogelijk ook al iets over de omvang: aantal respondenten.

 7. Locatie onderzoek

  Wat is de locatie van het onderzoek? Denk bijvoorbeeld aan onderzoeklocatie met meekijkmogelijkheid, thuis bij de respondent, op de werkplek van de respondent, telefonisch of online.

 8. Testmateriaal

  Is er al iets bekend over testmateriaal dat gebruikt gaat worden tijdens het onderzoek? Advertenties, commercials, concept omschrijvingen, statements of verpakkingen?

 9. Output

  Wat moet het onderzoek fysiek opleveren? Denk bijvoorbeeld aan een volledige rapportage, summary report, Powerpoint met highlights debriefing bij klant.

 10. Timing en planning

  Wat is bekend over de timing en planning van het onderzoek? Wanneer moeten de resultaten beschikbaar zijn?

 11. Tot slot ….

  Toelichting. Hier kunt u kwijt wat nog niet gevraagd is. Zaken waar we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld over informatie die beschikbaar is om ons in te lezen.

Als u een oriënterende vraag wil sturen neem dan contact op via het contact formulier.