Co-creatie met cliënten: onderzoek

co-creatie met clientenDe tijd dat focusgroepen louter uit een vraag en antwoord opzet bestaan is gelukkig verleden tijd. Co-creatie met cliënten waarbij stakeholders  zoals plannenmakers, creatieven, opdrachtgever en cliënten in samenwerking tot goede oplossingen komen blijken over het algemeen zeer productief en deelnemers vinden het erg leuk zo direct mee te denken. Omdat deelnemers aan de dialoog zien dat de resultaten gebruikt worden motiveert dat bij de participatie.

Co-creatie met cliënten vormen

Taakverdeling en rol in het proces moeten duidelijk zijn zodat alle deelnemers gelijkwaardig deelnemen. Voor de opdrachtgever betekent dit een directe waarneming van de manier waarop de cliënt een product of dienst beleeft. Voor de cliënt kan het een diepere betrokkenheid opleveren bij de ontwikkeling van een product of dienst. Dit kan het draagvlak vergroten (denk bijvoorbeeld aan gemeenten die lokaal beleid met bewoners willen ontwikkelen) en zelfs het beeld van een product of dienst direct beïnvloeden.  Op deze manier zijn wijzigingen in een ontwikkelingsproces sneller te implementeren. Co-creatie met cliënten kan via workshops maar ook online via een platform dat alleen toegankelijk is voor de deelnemers en waar je 24/7 terecht kan voor reacties op plannen of concepten en kan reageren op elkaars bijdragen.  In beide gevallen is zeer flexibel te werken: plannen kunnen tijdens het denkproces bijgesteld en aangevuld. Nieuwe vragen kunnen worden toegevoegd. Resultaten kunnen achteraf worden gedeeld om de betrokkenheid te verhogen en eventueel kan een tweede ronde van raadpleging in een later stadium volgen.

Voorbeelden toepassingen co-creatie met cliënten

  • Een nieuw dienst- of product-idee samen uitwerken
  • Samen met bewoners tot een nieuwe aanpak in de wijk komen
  • Zorg op maat ontwikkelen met alle betrokkenen
  • Beleidsvoornemens bespreken en tegelijkertijd draagvlak verwerven

Co-creatie met cliënten wordt ook gebruikt om de loyaliteit te vergroten. Immers, meedenken betekent ook een beetje deelgenoot worden. Het eindresultaat is een gemeenschappelijke inspanning en er ontstaat draagvlak en soms zelfs trots op hetgeen tot stand is gebracht.