Onderzoek transformatie zorg

onderzoek transitie zorg

Bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten  komen veel vragen op bij betrokken partijen en de cliënten. De inrichting van ouderenzorg en jeugdzorg vanuit wijkteams dient aan te sluiten op alle betrokken partijen zoals cliënten, zorginstellingen, nieuwe partijen die de markt betreden en uiteraard de gemeente zelf.  Keuzevrijheid en efficiëntie speelt een steeds grotere rol en ook de samenwerking tussen zorginstellingen en vrijwilligers. Behoeften van de cliënt en beeldvorming van de zorginstelling worden belangrijker in het keuzeproces. Enkele vragen die een rol spelen bij de invulling van een onderzoek transformatie zorg in de gemeente zijn …

Vragen onderzoek transformatie zorg:

  • Welke zorg heeft de cliënt behoefte aan en vooral …
  • Wat is bepalend voor de vraag bij de cliënt?
  • Wat is bepalend voor de beeldvorming van de aanbieder (vrijwilliger, zorginstelling, nieuwe partijen)?
  • Welke aanpak voelt men zich bij thuis?
  • Welke waarden zijn van belang voor de zorgconsument bij de zorgvraag

De zorg dient laagdrempelig en toegankelijk te zijn en aan te sluiten op de vraag.  In dit kader bestaat vaak behoefte aan onderzoek waarbij alle partijen betrokken worden. Qua aanpak moet gedacht worden aan kleinschalig onderzoek waarbij diepgaand gesproken wordt over verschillende mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld in een workshop waarbij verschillende mogelijkheden voorgelegd en uitvoerig besproken worden. Ook zijn er mogelijkheden dit online te doen in panels waarbij men een afgebakende periode in de eigen tijd en tempo op elkaar kan reageren maar ook individueel veel ruimte heeft ideeën te formuleren. Het kiezen van een aanpak voor een onderzoek transformatie zorg is altijd maatwerk en dient afgestemd op de doelgroep. Het is goed als er een aantal concrete plannen voorgelegd kunnen worden die beoordeeld kunnen worden. Dat stimuleert de discussie want men kan aangeven waarom het aanspreekt of juist niet en met mogelijke aanpassingen of alternatieven komen. Door alle partijen te betrekken wordt het plan ook een beetje van iedereen.