Workshop kwalitatief onderzoek

Heskes & Partners organiseert een workshop kwalitatief onderzoek en interview vaardigheden. Doel is een aantal basis vaardigheden te leren die behulpzaam zijn bij de uitvoering van kleinschalig (kwalitatief) onderzoek.

De nadruk ligt op de praktijk en daarbij komen vele tips aan de orde en worden praktische vaardigheden geoefend aan de hand van opdrachten die men in kleinere groepjes of tweetallen uit kan voeren.

De workshop wordt op maat gegeven en dat betekent dat de opzet wordt aangepast aan de wensen van de klant. We geven ook workshops over een specifiek onderwerp zoals ‘kwalitatief online onderzoek’.

De opdrachten die tijdens de workshop worden gegeven aan de deelnemers worden speciaal voor de betreffende workshop geschreven om goed aan te sluiten op het doel van de workshop. Ook het met tweetallen of in kleine groepjes oefenen speelt een belangrijke rol.

workshop kwalitatief onderzoek

Onderwerpen workshop kwalitatief onderzoek

 • Wanneer zet je kwalitatief onderzoek in?
 • Hoe bereid je je voor?
 • Praktijk van het diepte-interview
 • Interviewer houding: do’s en dont’s
 • Interviewer checklist (leidraad) schrijven
 • Interview technieken
 • Typen vragen
 • Iemand zijn/haar verhaal helpen doen
 • Toonmateriaal gebruiken
 • Analyse en rapportage
 • Oefenen interview vaardigheden

Omdat de training op maat gegeven wordt verzoeken we voor nadere informatie contact op te nemen.

Doorlooptijd: 21 dagen

Stappenplan workshop kwalitatief onderzoek

 1. Briefing door de opdrachtgever

  De opdrachtgever geeft aan wat de achtergrond en doelstelling van de workshop is.

 2. Uitwerken opzet workshop kwalitatief onderzoek

  Aan de hand van de briefing worden de modules geselecteerd die aan de orde komen en worden op maat opdrachten geschreven waarmee de cursisten zelf aan de slag kunnen.

 3. Schrijven voorstel workshop

  Er wordt een opzet geformuleerd waarmee de opdrachtgever een budget kan aanvragen en duidelijk is wat tijdens de workshop aan de orde komt. De opzet is een stuk dat naar gelang de wensen van de opdrachtgever nog nader aangepast kan worden en bevat een timing en prijsopgave.

 4. Inplannen workshopdagen

  In overleg met de opdrachtgever plannen we de dagen in dat de workshop gegeven wordt. Soms is het wenselijk dat de deelnemers na de eerste bijeenkomst een aantal opdrachten uit kunnen voeren die nader besproken worden tijdens de 2e bijeenkomst. Ook bestaat de mogelijkheid dat deelnemers individueel terugkoppelen welke vragen zijn opgekomen die mogelijk ook voor anderen interessant zijn. Die bespreken we dan in de groep.

 5. Workshop

  De workshop kan op een neutrale locatie gegeven worden of bij de opdrachtgever. In de meeste gevallen gaat het om een dagdeel. We hebben de voorkeur voor groepen van maximaal 15 deelnemers zodat voldoende ruimte is voor het stellen van vragen. Ook is dit aantal prettig om in kleinere groepjes te kunnen oefenen. Dit gebeurt na een plenair gedeelte van de bijeenkomst. Ter afsluiting delen de deelnemers gezamenlijk ervaringen in de groep.

 6. Feedback

  Enige tijd na afronding van de workshop wordt om feedback gevraagd die in de toekomst meegenomen kan worden bij de ontwikkeling van nieuwe bijeenkomsten.