Shadowing kwalitatief onderzoek

De shadowing methode wordt gebruikt om respondenten in het proces te volgen terwijl ze een taak vervullen, een product of dienst afnemen of hun dagelijks werk doen. Hetgeen in het onderzoek traject wordt vastgelegd kan zeer divers zijn. Van een logboek tot een video verslag. Van een diepte-interview tot een observatie verslag. Niet alleen de mening van de respondent staat centraal maar ook diens gedrag en de wisselwerking tussen beide.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Toepassing van de shadowing methode

De methode is veel gebruikt in de zorg maar ook in het bestuderen van organisaties, van technische beroepen en gebruikers van software. Toegevoegde waarde vergeleken met bijvoorbeeld mystery shopping of louter een diepte-interview is het volgen van de ervaring op het moment dat deze plaats vindt. Daarnaast wordt gereflecteerd op die ervaring door achteraf of tussentijds te evalueren.

Zie ook: Methoden, scriptiebegeleiding Amsterdam