Wat is usability testing?

Aanleiding usability testing: bij de ontwikkeling van een website of het nadenken over de update van een bestaande website zijn gebruikscijfers van de website meestal wel beschikbaar. Maar vaak geven deze kwantitatieve data onvoldoende inzicht hoe gebruikers de website beleven.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Usability test vragenlijst

Als modules voor het interview kunnen gerichte opdrachten gegeven worden die men op de website dient uit te voeren of kan een meer open interview benadering gekozen worden waarin eerste indruk, beleving en ‘likeability’ aan de orde komen. Vaak gaat het om een combinatie van vraagtechnieken. Uiteindelijk is het doel de website efficiënt te maken voor de bezoeker zonder dat men te veel aarzelt of moet zoeken. Daarnaast wil je dat de  website een prettige blijvende indruk maakt zodat men graag terug blijft komen.

Usability test onderzoek methoden

Een heatmap van een website kan inzicht verschaffen in probleempunten en gecombineerd worden met diepte-interviews of focusgroepen. Een heatmap in een usability onderzoek doet in eerste instantie denken aan een soort ‘buienradar’ die over de afbeelding van een website geprojecteerd is. Maar  de buien zijn nu de gebieden waar mensen vaak op geklikt hebben en waar ze een opmerking over willen maken. In het onderzoek worden eenvoudige maar belangrijke vragen gesteld: bijvoorbeeld de plekken op de pagina aan te wijzen die men waardeert of juist niet waardeert en daarbij wordt gevraagd direct een korte toelichting typen.  Er zijn uiteraard ook andere vragen te stellen zoals het aangeven van de plekken die vragen oproepen of juist niet. De plekken die tot actie oproepen. Het eindresultaat is een heatmap van een webpagina waarbij men de opmerkingen voor ieder onderdeel van de pagina kan teruglezen en analyseren.  Deze aanpak is uiteraard ook te gebruiken bij het testen van advertenties.

Heatmap
Heatmap

Usability test opdrachten

Gerichte taken laten uitvoeren op een website (bestel item X of … vraag een abonnement aan of … zoek uit welke stappen je moet nemen voordat je aanvraag in behandeling wordt genomen) maken inzichtelijk waar men aarzelt, niet verder kan of juist blij wordt van de geboden informatie.

Aansluitend is het mogelijk live verder te praten met een aantal bezoekers van de website uit de doelgroep. Dit maakt het mogelijk o.a. een meer diepgaand beeld te krijgen van de beleving van de website binnen het kader van het aanbod van vergelijkbare websites (benchmarking).

Zie ook: Methoden, scriptiebegeleiding Amsterdam