Brainstorm kwalitatief onderzoek

Een brainstorm wordt gebruikt om zoveel mogelijk ideeën rond een vraagstuk te genereren. Als men tijdens het brainstormen elkaars ideeën gaat beoordelen dan kan dat het creatieve proces in sterke mate afremmen. Het is daarom van belang dat de evaluatie van deze ideeën wordt uitgesteld.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Brainstorm: opdrachten

Wij proberen vaak te werken aan de hand van een concrete opdracht om richting te geven aan de idee generatie. De interactie in de groep moet vooral gericht zijn op het elkaar stimuleren om met nog meer ideeën te komen. Dit kan bijvoorbeeld door de groep tijdelijk in tweeën te splitsen en met een concrete opdracht aan het werk te zetten. Bijvoorbeeld: “verzin een oplossing voor het ziekteverzuim” of “hoe zou het pretpark aantrekkelijker kunnen worden voor een bedrijfsweekend” of “op welke wijze zou het OV aantrekkelijker kunnen worden voor automobilisten”. Vaak worden daarbij een aantal randvoorwaarden geformuleerd die de opdracht realistischer maakt.

Brainstorm evaluatie

Na afsluiting van de brainstorm fase kan een evaluatie plaats vinden van de brainstormsessie en een beoordeling van de gegenereerde ideeën door de groepen aan elkaar te laten presenteren. Bijvoorbeeld aan de hand van de geformuleerde opdracht of aan de hand van criteria die de respondenten zelf opstellen.
Via een Bulletin Board kan dit proces ook online plaatsvinden.

Zie ook: Methoden