Kelly Grid Methode: onderzoek

Door middel van de Kelly Grid methode is het mogelijk de dimensies te bepalen die bij de perceptie van een bepaald onderwerp een rol spelen. Uit een aantal produkten, reclameuitingen of verpakkingen wordt aselect een triade geselecteerd. De respondent wordt verzocht aan te geven op welke manier twee van deze stimuli van de derde verschillen. Dit wordt voor de triade zoveel mogelijk uitgediept. Vervolgens wordt aselect een andere triade voorgelegd en wordt het proces herhaald totdat de respondent geen nieuwe dimensies meer kan bedenken.

Subjectieve Clustering

Subjectieve Clustering is enigszins vergelijkbaar met de Kelly Grid methode maar vergt minder tijd en is minder diepgaand.

Zie ook:

Methoden

Scriptiebegeleiding Amsterdam

grachtenpanden amsterdam canal houses