Scriptiebegeleiding in Amsterdam

scriptiebegeleiding in Amsterdam

Scriptiebegeleiding in Amsterdam (of hulp bij je scriptie op afstand via e-mail en Skype) is een mogelijkheid ervaring over te brengen op studenten. Daarnaast komen er regelmatig verzoeken van opleidingsinstituten voor workshops over kwalitatief onderzoek binnen. Kennis van marketing en kwalitatief (kleinschalig) onderzoek worden vaak als reden genoemd door de studenten om met mij samen te werken.

Scriptiebegeleiding kan helpen de structuur van de onderzoeksopzet te verbeteren en inhoudelijke adviezen en hulp te geven over aanpak, methode, analyse en rapportage.

Scriptiebegeleider hbo en wo in Amsterdam

Bij onderzoek in het kader van een eindscriptie zijn praktische tips hoe je een onderzoeksplan maakt, respondenten benadert, je vragen formuleert, hoe je interviewt, dataverzameling aanpakt en  je analyse van de resultaten en rapportage van belang voor de kwaliteit van het eindresultaat. Daarnaast kan een scriptiebegeleider de scriptie doorlezen en hulp en adviezen geven aan de hand van de eisen die de instelling geformuleerd heeft. Met als achtergrond een universitaire opleiding politicologie en massacommunicatie en veel praktisch ervaring met marketing, communicatieonderzoek, conceptontwikkelingsonderzoek en productonderzoek is mijn insteek niet alleen theoretisch maar ook praktisch. Ik ga uit van de vaak beperkte tijd en mogelijkheden die je hebt en probeer daarin efficiënt mee te denken om tot een optimaal eindresultaat te komen. Begeleiding kan face-to-face in Amsterdam, via Skype en uiteraard via e-mail.

Hulp bij je scriptie in Amsterdam

Onderwerpen waarbij ik je kan helpen zijn:

 • Planning maken
 • Onderzoeksplan … praktische tips
 • Hoofdvraag en deelvragen
 • Methode van onderzoek bedenken
 • Analyse en rapportage
 • Conclusies en aanbevelingen formuleren
 • Structuur van je scriptie
 • Kritisch lezen en verbeterpunten formuleren
 • Presentatie voorbereiden
 • Tips voor het lezen van verdere literatuur over marketing & marktonderzoek

Kosten scriptiebegeleiding in Amsterdam

Het kennismakingsgesprek is gratis.  Daarin kan je aangeven waar je vooral hulp bij kan gebruiken en wat je verwachtingen zijn. Je scriptie schrijven doe ik uiteraard niet. Je moet trots zijn op het eindresultaat. Scriptiebegeleiding kost 50 euro per uur en dat is goedkoper dan gemiddeld. Je krijgt daarvoor een rekening aan het eind van iedere maand. Er worden afspraken op maat gemaakt over het aantal uren dat ik scriptiehulp lever.

Contact scriptiebegeleiding in Amsterdam

Heb je nog vragen over mij of mijn dienstverlening of wil je nader kennis maken neem dan contact op met Sjoerd Heskes scriptie@heskesresearch.com of via onderstaand formulier:

  Lees over ons privacybeleid (in overeenstemming met AVG) door op de link onderaan de pagina te klikken.

  Interessante links scriptiebegeleiding

  Scripties van de Nederlandse Universiteiten

  Scribbr APA Generator voor je literatuurlijst in APA-stijl

  Wij werken samen met:

  Topscriptie , Scriptiemaster