Methoden Kwalitatief Onderzoek

Aan de hand van het doel van het kwalitatief onderzoek gebruiken we verschillende methoden van kwalitatief onderzoek (vaak in combinatie) naar gelang zinvol is binnen een onderzoeksopzet. Eigenlijk zijn deze methoden en gesprekstechnieken moeilijk vergelijkbaar omdat sommige die beschreven worden altijd van belang zijn (denk aan projectieve methoden). Andere methoden dienen een specifiek doel en hebben daarom alleen in bepaalde gevallen zin om te gebruiken.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Interview methoden en technieken kwalitatief onderzoek

Bij een ervaren kwalitatief onderzoeker zijn veel van de omschreven methoden tweede natuur en worden ook spontaan toegepast als dit binnen het diepte-interview of de focusgroep zinvol lijkt. Andere methoden van kwalitatief onderzoek vergen voorbereiding en planning en zullen van tevoren goed doorgesproken moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van merken of concepten door middel van subjectieve clustering. Of het ontwikkelen van toonmateriaal (zowel teksten als visualisaties). Vaak blijkt een kleine wijziging in hetgeen getoond wordt tot geheel andere reacties te leiden en dat is juist van groot belang bij de ontwikkeling van communicatie uitingen. Ook kan het individueel nadenken over een idee en pas daarna plenair in een groep bespreken voor een interessante diversiteit aan meningen en interactie leiden. Een gesprek over de achtergrond van het onderzoek kan in dit kader voor een ontwerp van de meest geschikte aanpak zorgen.

Hieronder worden een aantal (interview) methoden ten behoeve van kwalitatief onderzoek nader toegelicht:

Zie ook Scriptiebegeleiding Amsterdam