Mobiel kwalitatief onderzoek

Een interview kan soms minder inzicht verschaffen dan een mobiel kwalitatief onderzoek waarbij de respondent met behulp van een smartphone taken uitvoert en op foto of video vastlegt  (‘vlogt’).  Veel platforms voor kwalitatief onderzoek hebben de beschikking over een app waarmee  de respondent of in een winkel of in huis dingen demonstreert (bijvoorbeeld welke schoenen en sneakers men wanneer gebruikt en waarom).

Het is mogelijk om zowel op de computer als via de smartphone en tablet in het veld bijdragen te leveren. Als men niet achter de computer zit zullen de tekstbijdragen beperkt zijn maar kan men bijvoorbeeld wel een ‘customer journey’ vastleggen en later achter de computer nader toelichten.  Het beslissings- en keuze-proces kan beter gevolgd worden bij de oriëntatie.  Met name jongeren zijn door social media vertrouwd met deze wijze van communiceren. Op het platform is per vraag in te stellen of men elkaars bijdragen kan zien en becommentariëren, pas na invulling van de vraag of taak elkaars bijdragen kan bekijken of helemaal privé blijft.  Ter illustratie een gedeelte van een demo van VisionsLive (een platform waar wij veel ervaring mee hebben) die goed toont hoe het werkt. Ik laat de video starten na ruim 8 minuten waarbij links de telefoon van de respondent zichtbaar is en rechts het scherm van het platform zoals dat zichtbaar is voor de moderator:

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden voor uw bedrijf of instelling van mobiel kwalitatief onderzoek aarzel dan niet contact op te nemen.

Auteur: Sjoerd Heskes

Met als achtergrond een studie politicologie en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam is Sjoerd Heskes sinds 1993 zelfstandig werkzaam als kwalitatief onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van onlineonderzoek, diepte-interviews en focusgroepen. En hij heeft ervaring als facilitator bij workshops, veranderingstrajecten en intern onderzoek bij bedrijven en instellingen.