Research community voorbeeld forum

Voorbeeld research community forum 1

Discussion Board voorbeeld 1

Er zijn veel modulen te gebruiken op een research community forum. Maar uiteraard is het zinvol de inzet van tools af te stemmen op het doel van het onderzoek. Dat maakt dat de community overzichtelijk en intuïtief werkt voor de respondent.

Op verzoek is het mogelijk het platform via apps (iOS en Android) op mobiele apparaten beschikbaar te stellen voor de deelnemers aan het onderzoek. Mobiele apparaten geven op eenvoudige wijze extra mogelijkheden om input te leveren: denk bijvoorbeeld aan foto’s en korte video’s. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het vastleggen van een ‘customer journey’ of van specifieke ervaringen. Maar een responsive design maakt dat een platform zich aanpast op alle schermen dus een app is dan zeker niet noodzakelijk.

Voorbeeld research community forum 2

Discussion Board voorbeeld 2
Discussion Board voorbeeld 2

Een poll kan aanzet zijn tot de discussie. Uiteraard is het platform zowel in het Nederlands als in andere talen beschikbaar. Een online platform kan in principe gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als een live discussie. Zo kunnen communicatie-uitingen getoond worden zoals advertenties, video’s en ideeën of concepten. Ook kan respondenten gevraagd worden collages te maken. Soms is het handig dat men iets kan opzoeken of kan overleggen met anderen. Het project is transparant: de opdrachtgever kan 24/7 het verloop volgen en de moderator vragen bepaalde punten uit te diepen. Omdat de respondenten alleen zichtbaar zijn met hun voornaam of nickname is de privacy gewaarborgd. Achteraf worden alle voornamen vervangen door een willekeurig cijfer.

Het is gebruikelijk eerst de vraag individueel te beantwoorden en als men vervolgens doorklikt ziet men de antwoorden van andere respondenten. Maar dit kan je zo instellen als gewenst dus het is ook mogelijk direct iedereen in de discussie te betrekken of om een vraag alleen individueel te laten beantwoorden. Met name asynchrone discussion boards lijken een welkome aanvulling op de bestaande praktijk van kwalitatief onderzoek en leveren de verdieping die kwalitatief onderzoek typeert. Synchrone online focus groepen lijken minder rijk in hun opbrengst vergeleken met live face-to-face focus groepen maar kunnen een welkom alternatief zijn als een groep op andere wijze moeilijk is samen te brengen en men snel resultaten nodig heeft.

Zie ook aanpak discussion board