Kwalitatief Onderzoek blog

Kwalitatief onderzoek en corona

Vanaf 23 maart 2022 zijn de corona maatregelen in Nederland opgeheven. Offline onderzoek is daarom weer goed mogelijk. Online kwalitatief onderzoek als alternatief is helemaal niet nieuw en zal belangrijk blijven en het is wel goed op een rijtje te zetten wat de mogelijkheden zijn:

Synchroon of a-synchroon kwalitatief onderzoek

Als je gebruik maakt van online kwalitatief onderzoek is de eerste keuze die voor synchrone of asynchrone aanpak. Bij synchroon onderzoek is er sprake van live communicatie met de respondenten via een video, audio of chat verbinding. Bij asynchroon onderzoek heeft de respondent de gelegenheid op eigen tijd en tempo vragen te beantwoorden of te reageren op de respons van andere deelnemers of de moderator door middel van een community. In alle gevallen kan de opdrachtgever het veldwerk meebeleven en input leveren.

Mogelijkheden bij online kwalitatief onderzoek

Het tonen van concepten in de vorm van afbeeldingen, video of audio is geen enkel probleem bij online kwalitatief onderzoek. Bij het doen van live onlinefocusgroepen is het wel aan te raden die wat kleiner dan normaal te organiseren zodat iedereen voldoende aan het woord kan komen (bijvoorbeeld n=5). Bij een online community kunnen juist wat meer mensen meedoen (20-30 respondenten).

Het opsplitsen in kleinere groepen om een opdracht uit te werken (breakout rooms) kan ook in een online omgeving. Zo kan je een gedeelte plenair doen en een gedeelte in groepen. En ook kan dit meermalen tijdens één bijeenkomst waarbij je plenair uitwisselt hoe het ging in de groepen. Vervolgens kan je een nieuwe ronde starten.

Opname van video en audio en meekijken behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast is ook simultaan vertaling mogelijk.

Online kwalitatieve onderzoek tools

Qua online tools zijn er meerdere mogelijkheden zoals ZOOM of Skype en specifieke tools die wij op projectbasis inhuren om online onderzoek te doen. Deze online tools zijn specifiek ontworpen voor kwalitatief onderzoek en bieden aanvullende mogelijkheden zoals het invoegen van gerandomiseerde polls, beoordelen van statements, heatmap analyses, analyseren van subgroepen en mogelijkheden voor de moderators zoals scores voor meer inzicht in de bijdragen van de respondenten. Wij adviseren graag wat voor uw situatie een goede aanpak is.

Vulnerability Ted talk

Een vulnerability Ted talk over onderzoek naar kwetsbaarheid, moed, schaamte en wat deze betekenen voor authenticiteit, creativiteit en innovatie is al meer dan 43 miljoen keer bekeken. Brené Brown is research professor aan de Universiteit van Houston en heeft gedurende 10 jaar onderzoek gedaan naar de wijze waarop we betrokken zijn bij anderen. Ze illustreert haar bevindingen met een relaas over haar persoonlijke ontwikkeling als onderzoeker op een wijze die je soms een wat ongemakkelijk gevoel geeft . Ze vertelt dat ze als onderzoeker opgeleid is de werkelijkheid te controleren en te voorspellen en leert door middel van haar onderzoek dat de mensen die het best tot verbondenheid in staat zijn die controle juist loslaten en onzekerheid  toelaten. Dat leidt tot een persoonlijke crisis en een crisis als onderzoeker waarvan ze met veel humor verslag doet.

Lees verder “Vulnerability Ted talk”

Privacy en onderzoek

privacy

Afgelopen jaar is er veel gepubliceerd in de media over privacy: niet in de laatste plaats omdat sociale media apps vaak meer prijsgeven over de identiteit dan bekend. Daarnaast is het opvallend hoe de beleving van privacy veranderd is. Zo weten de meeste mensen wel dat apps op je smartphone soms meer van je vragen dan nodig is voor de functionaliteit. Bij installatie van een app moet je machtigingen goedkeuren die de app toegang verlenen tot bijvoorbeeld je locatie, je identiteit of zelfs je adresboek. Veel mensen geven deze machtiging zonder er al te veel bij na te denken.

Lees verder “Privacy en onderzoek”

Online kwalitatieve onderzoek tools

Bij de online kwalitatieve onderzoek tools die je kan inzetten bij online kwalitatief onderzoek is veel meer mogelijk dan gebruikelijk in een enquête of op een social forum. Je kan tijdens een online onderzoek op een platform verschillende instrumenten in combinatie inzetten die elkaar aanvullen zoals bij gebruik van een gesloten online omgeving. Respondenten kunnen in hun eigen omgeving voorbeelden aandragen en soms zelfs voorwerpen laten zien die thuis voorhanden zijn:

Lees verder “Online kwalitatieve onderzoek tools”

Storytelling onderzoek

Storytelling heeft bij kwalitatief onderzoek altijd een belangrijke rol gespeeld. We zien dat verhalen belangrijk zijn om een boodschap te dragen en andersom reflecteren individuen of groepen een ervaring door middel van een verhaal. Bij gebruik van de storytelling methode kunnen ruwe verhalen gebruikt worden om tot betere besluiten te komen. Daarbij zijn ervaringen, overtuigingen, gevoelens en gezichtspunten van de deelnemers uitgangspunt. Bewijzen, argumenten, ‘de waarheid’ spelen mogelijk in een later stadium een rol maar staan niet centraal. Belangrijk zijn de ruwe verhalen, verschillende gezichtspunten en de interpretatie door de verhalenvertellers zelf.  

storytelling
Lees verder “Storytelling onderzoek”

Mobiel kwalitatief onderzoek

mobiel kwalitatief

Een interview kan soms minder inzicht verschaffen dan een mobiel kwalitatief onderzoek waarbij de respondent met behulp van een smartphone taken uitvoert en op foto of video vastlegt  (‘vlogt’).  Veel platforms voor kwalitatief onderzoek hebben de beschikking over een app waarmee  de respondent of in een winkel of in huis dingen demonstreert (bijvoorbeeld welke schoenen en sneakers men wanneer gebruikt en waarom).

Lees verder “Mobiel kwalitatief onderzoek”

Trends in marktonderzoek

trends marktonderzoek

Het laatste Greenbook Industry Trends Report is de weerslag van het meest uitgebreide onderzoek naar de ontwikkelingen van trends in marktonderzoek. 78% (n=1167)  van de respondenten is aanbieder van onderzoekdiensten en 22% (n=330) is klant. Bijna de helft van de respondenten komt uit de USA en ongeveer een kwart uit Europa. De overige respondenten komen uit Azië, Australië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika.

Lees verder “Trends in marktonderzoek”