Kwalitatief Onderzoek blog

Privacy en onderzoek

privacyAfgelopen jaar is er veel gepubliceerd in de media over privacy: niet in de laatste plaats omdat sociale media apps vaak meer prijsgeven over de identiteit dan bekend. Daarnaast is het opvallend hoe de beleving van privacy veranderd is. Zo weten de meeste mensen wel dat apps op je smartphone soms meer van je vragen dan nodig is voor de functionaliteit. Bij installatie van een app moet je machtigingen goedkeuren die de app toegang verlenen tot bijvoorbeeld je locatie, je identiteit of zelfs je adresboek. Veel mensen geven deze machtiging zonder er al te veel bij na te denken. Lees “Privacy en onderzoek” verder

Storytelling onderzoek

storytellingStorytelling heeft bij kwalitatief onderzoek altijd een belangrijke rol gespeeld. We zien dat verhalen belangrijk zijn om een boodschap te dragen en andersom reflecteren individuen of groepen een ervaring door middel van een verhaal. Ruwe verhalen kunnen gebruikt worden om tot betere besluiten te komen. Daarbij zijn ervaringen, overtuigingen, gevoelens en gezichtspunten van de deelnemers uitgangspunt. Bewijzen, argumenten, ‘de waarheid’ spelen mogelijk in een later stadium een rol maar staan niet centraal. Belangrijk zijn de ruwe verhalen, verschillende gezichtspunten en de interpretatie door de verhalenvertellers zelf.   Lees “Storytelling onderzoek” verder

Mobiel kwalitatief onderzoek

mobiel kwalitatiefEen interview kan soms minder inzicht verschaffen dan een mobiel kwalitatief onderzoek waarbij de respondent met behulp van een smartphone taken uitvoert en op foto of video vastlegt  (‘vlogt’).  Veel platforms voor kwalitatief onderzoek hebben de beschikking over een app waarmee  de respondent of in een winkel of in huis dingen demonstreert (bijvoorbeeld welke schoenen en sneakers men wanneer gebruikt en waarom). Lees “Mobiel kwalitatief onderzoek” verder

Trends in marktonderzoek

trends marktonderzoekHet laatste Greenbook Industry Trends Report is de weerslag van het meest uitgebreide onderzoek naar de ontwikkelingen van trends in marktonderzoek. 78% (n=1167)  van de respondenten is aanbieder van onderzoekdiensten en 22% (n=330) is klant. Bijna de helft van de respondenten komt uit de USA en ongeveer een kwart uit Europa. De overige respondenten komen uit Azië, Australië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Lees “Trends in marktonderzoek” verder

Evaluatie onderzoek programma

evaluatieDe planning van een evaluatie onderzoek begint al bij de start van de ontwikkeling van een voorstel voor een programma of interventie.  Zodoende is duidelijk aan welke eisen het programma en de evaluatie moeten voldoen en wat de relatie tussen beide is.  Achteraf een evaluatie instrument ontwikkelen kan er toe leiden dat de data niet of onvoldoende voorhanden zijn. Uiteraard is het daarbij van belang vroegtijdig de doelstellingen en gewenste resultaten van een programma of interventie te formuleren. Alleen op die wijze kunnen verantwoord conclusies getrokken worden na afloop van het project. Het is belangrijk voor een evaluatie onderzoek dat ontwerp van het project, het formuleren van doelstellingen en het ontwerp van een evaluatie tool niet los van elkaar gezien kunnen worden. Lees “Evaluatie onderzoek programma” verder