Nominal Grouping kwalitatief onderzoek

Bij de methode Nominal Grouping speelt afwisselend zowel de individuele ideevorming een rol als de groepsdynamiek bij het in kaart brengen welke ideeën rond een vraagstelling spelen. Dat wil zeggen dat men tijdens de sessies zowel individueel (vaak schriftelijk) een antwoord formuleert op een vraagstelling als deze in de groep inbrengt en verder uitwerkt en gezamenlijk ordent. Individueel kan vervolgens een rangordening aangebracht worden in de ontwikkelde oplossingen. Men geeft aan welke men het meest aansprekend of belangrijk vindt.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Voordeel is dat ieders inbreng aan bod komt zonder dat één mening domineert. Dat zowel het werken in groepen als het individueel nadenken bron van de inbreng is. Dat alle deelnemers meedoen en ook moeilijke of ingewikkelde vraagstellingen zo aan de orde gebracht kunnen worden omdat men de tijd heeft om individueel te reflecteren.

Nominal Grouping techniek in 5 stadia

In het algemeen wordt volgens de volgende stadia gewerkt:

1) Het voorleggen van de vraagstelling. Toelichten wat vandaag aan de orde is.
2) Individuele ideegeneratie in stilte.
3) Het delen van ideeën in de groep met mogelijke aanvullingen
4) Discussie.
5) Ordening en ranking van ideeën.

Via een Discussion Group kan deze aanpak ook online gebruikt worden.

Zie ook: Methoden