Haalbaarheidsonderzoek opzet

haalbaarheidsonderzoek

 Een onderzoekvraag die regelmatig voorbijkomt als men marktonderzoek wil laten doen betreft haalbaarheidsonderzoek. Daarbij spelen vele factoren een rol die niet direct met marktonderzoek te maken hebben. Denk hierbij aan financiële mogelijkheden, risicoanalyse, de eigen onderneming en de mogelijkheden het product of de dienst te leveren. Een product of dienst in een vroeg stadium van ontwikkeling laten testen door middel van een SWOT analyse en diepgaand doorvragen op de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen, geeft veel inzicht bij verdere ontwikkeling. Het plan van aanpak bij ontwikkeling van het product of de dienst schrijft daarom vaak voor een haalbaarheidsonderzoek te doen. Wij beperken ons hier tot de behoeften van de klant en het beeld dat de consument van je product of dienst heeft.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Waar vroeger gesproken werd van een gat in de markt is nu sprake van veel meer nuancering. Kan je product iets toevoegen dat nog niet bestaat door de eigenschappen of de gekozen positionering? Wat vertel je over je product of dienst? Op welke wijze? Aan wie? Wat heb ik er aan? Wat maakt het onderscheidend? Wie is mijn doelgroep? Speelt de locatie een rol? Hoe beleeft de consument of afnemer de markt waarin jouw product gelanceerd gaat worden? Kan jouw idee of propositie iets toevoegen in de beleving van de afnemer? Welke randvoorwaarden spelen daarbij een rol? Een adviesbureau kan helpen aanbod en concurrentieomgeving in kaart te brengen.

Haalbaarheidsonderzoek stappenplan ?

Bij onderzoek naar nieuwe producten en diensten zou je eigenlijk zowel cijfermatig harde data willen hebben als resultaten die diepgaand ingaan op positionering, beleving en motivatie. In een vroeg stadium waarin je concept nog in ontwikkeling is kan je het beste kiezen voor open interviews waarin de respondent een grote mate van vrijheid heeft om eigen ideeën en opvattingen aan de orde te stellen. Dit kan vaak nieuwe informatie opleveren die van groot belang is je concept te perfectioneren. Denk hierbij zowel aan de positionering en communicatie rond het product of de dienst als om tastbare eigenschappen. Dergelijk onderzoek kan ook (gedeeltelijk) gaan om co-creatie sessies waarbij ontwikkelaar en consument samen in een workshop werken aan een concept. Een goede aanpak is eigenlijk altijd maatwerk.

Voor meer informatie over de mogelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen.