Vulnerability Ted talk

Een vulnerability Ted talk over onderzoek naar kwetsbaarheid, moed, schaamte en wat deze betekenen voor authenticiteit, creativiteit en innovatie is al meer dan 43 miljoen keer bekeken. Brené Brown is research professor aan de Universiteit van Houston en heeft gedurende 10 jaar onderzoek gedaan naar de wijze waarop we betrokken zijn bij anderen. Ze illustreert haar bevindingen met een relaas over haar persoonlijke ontwikkeling als onderzoeker op een wijze die je soms een wat ongemakkelijk gevoel geeft . Ze vertelt dat ze als onderzoeker opgeleid is de werkelijkheid te controleren en te voorspellen en leert door middel van haar onderzoek dat de mensen die het best tot verbondenheid in staat zijn die controle juist loslaten en onzekerheid  toelaten. Dat leidt tot een persoonlijke crisis en een crisis als onderzoeker waarvan ze met veel humor verslag doet.

vulnerability

In  communicatieuitingen van bedrijven voel je soms de kracht die bereikt kan worden als een merk zich betrokken toont. Bijvoorbeeld als telecomaanbieder Ben klanten uitlegt dat er ook een UIT knop op je telefoon zit.  Maar waarden laten zich niet direct vertalen naar communicatie doelstellingen. Ze worden immers alleen geaccepteerd als ze passen bij je merk en geloofwaardig overkomen. Dat geloofwaardig overkomen is geen absoluut gegeven en cultuur gebonden. Schaamte, kwetsbaarheid en moed worden verschillend ervaren in culturen.  Brené Brown heeft zich kwetsbaar opgesteld en daarmee een breed publiek bereikt omdat haar boodschap breed toepasbaar is. Ze kreeg daarna veel uitnodigingen van bedrijven voor lezingen  ‘als ze maar niet te veel over kwetsbaarheid en schaamte zou spreken’.  Niet vreemd dat haar volgende vulnerability Ted talk zou gaan over het luisteren naar schaamte en het verband met creativiteit en innovatie!

Brené Brown: The power of vulnerability

Brené Brown: Listening to shame

Boek: ‘Daring Greatly’

In 2015 kwam het boek uit van Brené Brown: “Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead”.

Auteur: Sjoerd Heskes

Met als achtergrond een studie politicologie en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam is Sjoerd Heskes sinds 1993 zelfstandig werkzaam als kwalitatief onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van onlineonderzoek, diepte-interviews en focusgroepen. En hij heeft ervaring als facilitator bij workshops, veranderingstrajecten en intern onderzoek bij bedrijven en instellingen.