Kosten van een focusgroep?

kosten focusgroep

Wat kost een marktonderzoek of wat zijn de kosten van een focusgroep zijn vragen die vaak gesteld worden.  Dat de opdrachtgever daar ook veel invloed op heeft is minder bekend.

Dat blijkt als de kosten worden opgesplitst in:

Begroting kosten focusgroep

  • Organisatiekosten
  • Locatiekosten
  • Selectiekosten en beloning respondenten
  • Onderzoekuren (modereren, analyse en rapportage)
  • Video- of audio-faciliteiten
  • Overige kosten: catering, reiskosten, reisuren

Veel van deze posten zijn in overleg in te vullen. Bijvoorbeeld als een opdrachtgever zelf locaties heeft is het echt niet altijd nodig een locatie te huren. Als videofaciliteiten niet nodig zijn dan is een audio opname voldoende voor de analyse en rapportage. Een opdrachtgever die kijkt achter een videosysteem of one-way-mirror is heel nuttig. Maar in de onderzoekruimte plaatsnemen is soms wel zo transparant. Een beloning voor de respondenten is de ene keer echt nodig maar een ander keer misschien minder wenselijk.  Uitnodigen van respondenten is altijd nodig maar selecteren kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij de opzet van het onderzoek kan bovendien rekening worden gehouden met de geografische beschikbaarheid van de doelgroep. Een online onderzoek door middel van een discussion board kan een goed alternatief zijn als respondenten verspreid wonen of minder makkelijk beschikbaar zijn.  Uiteraard blijft het uitgangspunt dat het onderzoek op de best mogelijk wijze moet plaats vinden.

Focusgroep opzetten

Neem contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn of download een briefingsformulier om op maat in te vullen voor de organisatie van uw focusgroep onderzoek.

Auteur: Sjoerd Heskes

Met als achtergrond een studie politicologie en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam is Sjoerd Heskes sinds 1993 zelfstandig werkzaam als kwalitatief onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van onlineonderzoek, diepte-interviews en focusgroepen. En hij heeft ervaring als facilitator bij workshops, veranderingstrajecten en intern onderzoek bij bedrijven en instellingen.