Onderzoek community online aanpak

Een onderzoek community door middel van online marktonderzoek kan aanvullend en zelfstandig gebruikt worden bij kwalitatieve onderzoek projecten. De aanpak kan synchroon en asynchroon zijn.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Opzetten onderzoek community voor kwalitatief onderzoek

Een project loopt over meerdere dagen of weken. Vragen kunnen aan de groep gesteld worden waarbij men elkaars antwoorden kan lezen maar ook kunnen vragen individueel voorgelegd worden (dus zonder dat men de respons van de andere deelnemers kan waarnemen) of een combinatie. De groep kan op basis van een aantal kenmerken geselecteerd worden voor deelname. De vragen worden grotendeels van tevoren ontwikkeld maar de moderator heeft een belangrijke rol om tijdens de uitvoering van het onderzoek (de veldwerkperiode) goed door te vragen en nieuwe vragen toe te voegen op basis van hetgeen te berde wordt gebracht. De respons is achteraf snel geanonimiseerd beschikbaar. De analyse en rapportage vergt meestal een week.

Er is vaak sprake van een beloning voor deelname aan het onderzoek maar dit is niet altijd nodig.

Toepassing onderzoek community voor kwalitatief onderzoek

Onderzoek communities zijn voor vele toepassingen geschikt. Je kan denken aan traditionele communicatie vragen maar ook aan ‘open space’ aanpak om groepen in verschillende fasen mee te laten denken. Wij gebruiken verschillende online tools in dit kader.

Onderzoek communities kunnen ook mobiel gebruikt worden via apps op iOS (Apple) en Android (Google) apparaten zoals smartphones. Dit geeft vele aanvullende mogelijkheden zoals het delen van foto’s en video’s op locaties die bezocht worden. Of denk aan de evaluatie van een project waarbij deelnemers hun ervaringen kunnen vastleggen.

Voordelen onderzoek community kwalitatief onderzoek

Enkele voordelen bij het gebruik van online onderzoek communities zijn:

  • Respondenten kunnen bijdragen leveren op het moment dat het hen schikt op iedere plek met Internet toegang via PC, tablet of mobiele telefoon (iOS en Android).
  • Er is tijd om een vraag te laten bezinken en op een later moment door te werken aan een opdracht.
  • Respondenten hoeven niet in dezelfde regio te wonen.
  • Deelnemers die in een groep niet makkelijk uit de verf komen hebben meer gelegenheid hun mening over het voetlicht te brengen. Iedereen kan zijn verhaal kwijt.
  • Moeilijk bespreekbare onderwerpen worden laagdrempelig. De ervaring leert dat er zeer persoonlijke reacties aan de orde komen die in een live groep minder snel geuit zullen worden.
  • Er is geen reistijd voor de respondent. Het kan een veilig gevoel geven vanuit de eigen omgeving te kunnen meewerken. Denk ook aan mensen die moeilijk ter been zijn, medische problemen hebben of gewoon weinig tijd hebben.
  • Een volledig transcript van het onderzoek is direct beschikbaar na afloop van het onderzoek.
  • Vragen kunnen ingebracht op basis van de uitkomsten van de eerste dag(en). Het is mogelijk een proces te doorlopen waarbij uitkomsten van een eerste fase in de tweede fase worden ingebracht. Start je met 5 concepten dan is het mogelijk deze na een eerste schifting terug te brengen tot 2 (al dan niet aangepaste) concepten en daar dieper op in te gaan. Kortom, de structuur van onderzoekverloop is flexibel door de tijd die je hebt.

Synchroon en asynchroon community onderzoek

Bij synchroon onderzoek loggen respondenten tegelijk in op een online platform en staan live met elkaar in contact (meestal via de chatfunctie) en reageren op elkaars bijdragen.

Bij asynchroon onderzoek kunnen respondenten inloggen op een gesloten online omgeving (discussion board) .  Ze participeren wanneer ze willen (binnen een afgesproken tijdpad) en beantwoorden vragen en doen opdrachten op een discussion board (ook wel forum genoemd). Ook hier is het mogelijk op elkaar te reageren en elkaars antwoorden te lezen. De respondent kan rustig de tijd nemen een antwoord te formuleren.

Overigens zijn de grenzen tussen synchroon en asynchroon niet altijd scherp te maken: denk bijvoorbeeld aan WhatsApp.

Zie ook: voorbeeld onderzoek community