Onderzoeksopzet kwalitatief onderzoek

Onderzoeksopzet kwalitatief onderzoek: na een briefing van de klant formuleren wij een voorstel waarin de achtergrond, doelstelling en methode van het marktonderzoek zijn opgenomen. Het voorstel is een discussiestuk dat naar aanleiding van de wensen van de klant wordt aangepast. De achtergrond van het onderzoek is het resultaat van een probleemoriƫntatie die leidt tot een probleemstelling en doelstelling van het onderzoek. In de doelstelling worden de hoofdvraag en de deelvragen geformuleerd.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Stappenplan onderzoeksopzet kwalitatief onderzoek

Een stappenplan voor een kwalitatief onderzoek bevat in ieder geval de volgende elementen:

  1. Briefing door de klant
  2. Schrijven onderzoekvoorstel
  3. Schrijven checklist met vraagpunten in nauw overleg met de klant
  4. Organisatie kwalitatief onderzoek: uitnodigen respondenten, locatie regelen, organisatie veldwerk (dataverzameling) door middel van interviews /focus groepen / online onderzoek, video- of audio-faciliteiten en catering en eventuele beloning respondenten. Eventueel simultaan vertaling.
  5. Uitvoering veldwerk
  6. Analyse van de resultaten
  7. Rapportage van de resultaten met samenvatting, conclusies en aanbevelingen
  8. Presentatie van de resultaten

Organiseren kwalitatief onderzoek

De organisatie van het veldwerk kan vaak binnen 8 werkdagen gerealiseerd zijn. In onderling overleg wordt de vragenlijst opgesteld die als leidraad bij het veldwerk dient. Wij maken voor de werving van respondenten gebruik van professionele selectiebureaus die meestal 2 weken nodig hebben om de selectie van respondenten te realiseren. Soms werft de opdrachtgever liever zelf de respondenten. De uitvoering van het veldwerk vergt, al naar gelang de grootte van het project, enkele dagen tot enkele weken. De analyse en de rapportage vergen aansluitend in de meeste gevallen 1 week.

Onderzoeksopzet kwalitatief onderzoek: internationaal onderzoek

Bij internationaal marktonderzoek is het mogelijk een simultaan vertaling te verzorgen tijdens de interviews. Die simultaan vertaling is in een belendende ruimte of via het Internet elders op de wereld te beluisteren via een video en audio stream. Ook leveren wij, indien gewenst, na afloop een dvd met op de audiotrack een simultaan vertaling.

Leveringsvoorwaarden Heskes & Partners

Onze leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en worden altijd bij een onderzoekvoorstel geleverd. Wij zijn aangesloten bij de Association for Qualitative Research.

Aangezien iedere vraagstelling de moeite waard is om goed over na te denken en er zo nodig een unieke aanpak voor te bedenken verzoeken wij u voor meer informatie contact op te nemen met drs. Sjoerd Heskes.

AQR - Association for Qualitative Research