Onderzoek digitalisering dienstverlening

onderzoek digitalisering dienstverlening

Bij onderzoek naar de digitalisering van dienstverlening is de roep om meer efficiëntie vaak de aanleiding.  De dienstverlening kan op deze wijze tevens laagdrempelig en meer op maat zijn. Ook is de dienstverlening minder tijd- en plaatsgebonden. De zelfredzaamheid wordt bevordert en dat kan op positieve wijze bijdragen aan een verminderd gevoel van afhankelijkheid. Bij een onderzoek digitalisering dienstverlening is het van groot belang onderscheid te maken tussen hetgeen de cliënt zelf kan regelen en onderwerpen waar persoonlijke hulp geboden is. Dit kan verschillen per doelgroep en vraagstelling. Kwalitatief onderzoek kan op vele manieren een bijdrage leveren in dit proces.

Voorbeelden aanpak onderzoek digitalisering dienstverlening:

  • De wensen en verwachtingen van de doelgroep kunnen tijdens een workshop waarbij alle partijen direct of indirect betrokken worden in kaart worden gebracht.
  • De user interface van een (gedeelte van) een website kan getoond worden aan de doelgroep en zowel spontane reacties als het uitvoeren van opdrachten kan inzicht verschaffen ten aanzien van het ontwerp.
  • Online panels met (bijvoorbeeld) 20 representanten uit de doelgroep kunnen individueel maar ook in onderling gesprek 24/7 gedurende een afgebakende periode reageren op nieuwe concepten. s’ Nachts worden nieuwe vragen toegevoegd en de online discussie is alleen voor genodigden  De opdrachtgever kan de online discussie volgen en de moderator vragen nieuwe vragen toe te voegen of ergens op door te vragen. Voordeel is dat het volledige transcript snel na afloop beschikbaar is en (geanonimiseerd) kan worden aangeleverd. Analyse van de resultaten kunnen makkelijk geïllustreerd worden met letterlijke citaten van de deelnemers aan het onderzoek.
  • Focusgroepen kunnen door middel van een methode als Nominal Grouping zowel individueel als collectief input leveren op de vraagstelling van de opdrachtgever. Op deze wijze worden bij een onderzoek digitalisering dienstverlening zowel brainstorm als reflectie vragen gecombineerd.

Uit een selectie van voornoemde voorbeelden is het door middel van een onderzoek digitalisering dienstverlening mogelijk een bijdrage te leveren waarbij de cliënt optimaal zelfstandig  in controle is. De persoonlijke dienstverlening kan daarnaast worden ingezet waar onderwerpen gespecialiseerde aandacht vergt.