Kwalitatief onderzoek expertise

Een marktonderzoeksbureau helpt u een nieuw product op de markt brengen, concepten testen of bestaande dienstverlening evalueren. Kwalitatief marktonderzoek kan kennis, houding en gedrag van uw doelgroep diepgaand in kaart brengen. Heskes & Partners is een marktonderzoeksbureau in Amsterdam met expertise op het gebied van kwalitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek gaat een onderzoeker aan de hand van een topiclijst met vragen diep in op een bepaald onderwerp.

Marktonderzoek uitvoeren: online en offline

Verschil kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Zeker bij het introduceren van nieuwe producten en diensten of bij het evalueren van nieuw beleid heeft u behoefte aan het verhaal achter de cijfers. Cijfers alleen kunnen onvoldoende sturing geven aan beleid.

Kwalitatief onderzoek maakt traditioneel weinig gebruik van cijfers. N=1 staat centraal. Kwantitatief onderzoek levert statistisch hard materiaal op. We zien de laatste jaren steeds meer synergie tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek ontstaan. Ook in één project is het goed mogelijk beide disciplines te combineren. De kwalitatieve en kwantitatieve aard van de informatie is onderling aanvullend en levert nieuwe inzichten op.

Marktonderzoeksbureau in Amsterdam en veldwerk in heel Nederland

Wij kunnen in Amsterdam gebruik maken van de beste locaties voor kwalitatief onderzoek. Het is op deze locaties mogelijk om mee te kijken in een belendende ruimte via een monitor of one-way mirror. Video streaming en simultaanvertaling behoren ook tot de mogelijkheden. Ook in veel andere grote steden in Nederland zijn uitstekende locaties voor kwalitatief onderzoek. En als audio opnamen volstaan dan zijn de locatie mogelijkheden nog veel groter. Daarnaast behoort onderzoek op locatie(s) van de opdrachtgever of op de werkplek van de klant en bij mensen thuis tot de mogelijkheden.

marktonderzoeksbureau
Werkwijze en kosten marktonderzoeksbureau

De interviews met uw doelgroep vinden traditioneel online of offline plaats in de vorm van individuele diepte-interviews, triangle-interviews, focusgroepen (groepsdiscussies), mini focusgroepen of brainstorm­sessies. Daarnaast is het mogelijk in een gesloten online omgeving een community uit uw doelgroep over een onderwerp aan het woord te laten. Dit al naar gelang de vraagstelling van het marktonderzoek en de doelgroep.

Na een briefing van de klant formuleren wij een onderzoekvoorstel waarin de achtergrond, doelstelling, methode en kosten van het marktonderzoek zijn opgenomen. Het voorstel is een discussiestuk dat naar aanleiding van de wensen van de klant wordt aangepast.

Contact met Sjoerd Heskes

Heeft u vragen over kwalitatief onderzoek, de juiste aanpak voor uw onderzoek of wilt u een offerte? Neem contact op met Sjoerd Heskes . Maakt u graag gebruik van een leidraad voor een briefing dan hebben we een briefingsformulier voor marktonderzoek.