Onderzoeksvragen kwalitatief onderzoek

Onderzoeksvragen waarmee Heskes & Partners benaderd wordt zijn zeer divers. Hieronder enkele voorbeelden van vragen waarbij marktonderzoek ingezet kan worden:

Voorbeelden van onderzoeksvragen

 • Wij willen een check op onze nieuwe commercial om te weten of deze voldoet aan onze communicatiedoelstelling.
 • In het kader van de introductie van een innovatieve dienst leeft de vraag op welke wijze wij het beste over deze dienst kunnen communiceren zodat deze optimaal aansluit op de wensen en verwachtingen van de doelgroep.
 • Voordat wij een nieuwe voorlichtingscampagne ontwikkelen willen wij graag weten hoe de burger denkt over maatschappelijke fenomenen die in het kader van de campagne een rol spelen zodat onze communicatie optimaal aansluit op het bestaande belevingsniveau.
 • Wij hebben een vernieuwend idee om meer traffic op onze website te genereren en willen weten hoe dit idee gepercipieerd wordt door de doelgroep.
 • Hoe staan werknemers in onze branche ten opzichte van (bij-)scholing en hoe dienen wij vervolgopleidingen in te richten om daar optimaal op aan te sluiten.
 • Wij hebben een aantal denkrichtingen voor een nieuwe reclamecampagne ontwikkeld en willen graag weten welke het beste aansluit bij het imago van ons merk.
 • In het kader van de vergrijzing willen we meer weten over de perceptie van de oudere werknemer met betrekking tot werk, loopbaan en scholing.
 • Wij willen weten hoe tevreden onze klanten over ons zijn.
 • Wij dienen in het kader van onze verzelfstandiging geld te gaan vragen voor onze diensten: welke bestaande of nieuwe diensten zijn in dit kader het meest levensvatbaar.
 • We hebben een aantal ideeën voor een nieuw product en willen weten welke het meest potentie heeft succesvol te worden bij de doelgroep en waar wij op moeten letten bij verdere ontwikkeling.
 • In het kader van de digitalisering van onze dienstverlening moeten onze klanten steeds meer online doen. Wij willen weten of de website die wij in dit kader in concept vorm ontwikkeld hebben voldoet aan de eisen van de klant.
 • Nu voor ouderen de traditionele zorg verdwijnt willen wij onderzoeken wat de houding is ten aanzien van een aantal alternatieve woonvormen voor ouderen.
onderzoeksvragen