QDA – Kwalitatieve Data Analyse

data analyse

Kwalitatieve data analyse en in het bijzonder het softwarematig analyseren van tekst ten behoeve van inzicht in kwalitatieve data krijgt steeds meer mogelijkheden. Veel benaderingen gaan uit van het coderen van trefwoorden of tekstfragmenten in teksten die ingedeeld worden in categorieën of thema’s die de onderzoeker wil analyseren. Maar ook het tellen van woorden en hoe vaak deze in tekst(en) voorkomen kan  een eerste inzicht verschaffen in het belang van onderwerpen in een bepaald kader. Bijvoorbeeld als je de partijprogramma’s van verschillende politieke partijen wil vergelijken. Of de open antwoorden van duizenden respondenten wil samenvatten. Zelfs de context van de woorden kunnen in de analyse betrokken worden. En ook kan men kijken welke woorden vaak in elkaars nabijheid gebruikt worden. Veel gebruikte software pakketten zijn NVivo, ATLAS.ti en QDA miner.  In Nederland kennen we Kwalitan.

Lees verder “QDA – Kwalitatieve Data Analyse”