Kwalitatief Onderzoeksbureau

kwalitatief onderzoeksbureau amsterdam
Een kwalitatief onderzoeksbureau houdt zich bezig met kleinschalig onderzoek waarbij aan de hand van een leidraad met vraagpunten diep wordt ingegaan op de individuele perceptie betreffende een bepaald onderwerp. De gesprekken vinden traditioneel plaats in de vorm van individuele diepte-interviews, triangle-interviews, focusgroepen (groepsdiscussies), mini focusgroepen of brainstorm­sessies. Daarnaast is het mogelijk in een gesloten online omgeving discussion boards in te zetten. Dit al naar gelang de vraagstelling van het onderzoek. Verbanden zien begint en eindigt bij het verhaal van de klant. De meerwaarde van kwalitatief onderzoek bestaat uit de verdieping van inzichten.

Kwalitatief onderzoeksbureau: onderzoeksopzet

Bij de opzet van een onderzoek ten behoeve van het testen van communicatie uitingen, concepten of de ervaringen is het van belang in een vroeg stadium overleg te hebben met het kwalitatief onderzoeksbureau. Kwalitatief onderzoek is zeer flexibel in te zetten en dit is ook van toepassing op het onderzoeksplan. Een uitwisseling van ideeën van alle stakeholders is noodzakelijk in dit kader.

Heskes & Partners is een kwalitatief onderzoeksbureau in Amsterdam en houdt zich bezig met kwalitatief onderzoek op de volgende terreinen:

  • Conceptontwikkelingsonderzoek
  • Productontwikkelingsonderzoek
  • Communicatie onderzoek
  • Image- en positioneringsonderzoek
  • Naamgevingsonderzoek
  • Klanten tevredenheidsonderzoek
  • Online discussion boards (forums) en online groepsdiscussies

Verschil kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Uitkomsten van kwantitatief onderzoek of big data analyse genereren statistisch harde gegevens. Kwalitatief onderzoek kan dienen om in kaart te brengen welke thema’s van belang zijn rond een onderwerp zodat duidelijk wordt waarop je kan meten. Daarnaast is de wijze waarop de respondent formuleert en redeneert van belang. Bijvoorbeeld … welke woorden deze spontaan kiest en hoe deze terugkomt op een onderwerp. Ook gezichtsexpressie en intonatie spelen een rol.

Meer weten over kwalitatief onderzoek?

Meer weten over online of offline kwalitatief onderzoek ten behoeve van uw vraagstelling? Gebruik het menu boven aan deze pagina of neem contact op.