Community Platform kiezen: onderzoek

community

Bij het kiezen van een community platform spelen vele factoren een rol. Wil je het platform zelf hosten of bij een provider die het onderhoud en voor je verzorgt of mag het onderdeel zijn van een bredere social community zoals Linkedin? Wat is het doel van het platform? Waarom zou de eindgebruiker je platform gebruiken? Is het een intern of extern community platform, open of gesloten, tijdelijk of van onbeperkte duur, gericht op je klanten of gericht op iedereen? Gericht op promotie, support, voorlichting, onderlinge communicatie of gericht op onderzoek (of een combinatie)? Wat is je budget? Welke functionaliteit moet beschikbaar zijn op het community platform? Moet deze ook mobiel toegankelijk zijn via een smartphone app?  Heeft het een responsive design (dat wil zeggen een webdesign dat zich makkelijk aan iedere schermgrootte aanpast)? Wil je een ‘doe-het-zelf’ platform dat je (met behulp van ontwikkelaars) verder zelf uitbouwt of uitgebreide support en een community platform van gebruikers die samen het platform verder brengen?

Community Platform typologie

CMX kennisplatform voor community’s heeft op basis van een aantal criteria een indeling gemaakt van bestaande platformen en komt tot de volgende typologie van platformen.

• Forum
• Enterprise software
• Community feedback & support platform
• Group Platform
• Content management system
• Community relationship management
• Internal community
• Community Platforms that exists on outside platforms

Zo’n indeling heeft iets willekeurigs omdat de functionaliteit meestal veel overlap vertoont en in de loop der tijd evolueert. Dus je moet het vooral lezen als een typologie van de huidige geboden mogelijkheden. Niet onbelangrijk bij gebruik in Nederland is uiteraard of de gebruikersinterface ook in de Nederlandse taal beschikbaar is. En uiteraard wat je met je platform wil gaan doen. Dit laatste kan in de tijd veranderen en dat kan ook een factor zijn waarop je kiest: kan je later de functionaliteit uitbreiden? Op het gebied van onderzoek zijn er veel gespecialiseerde aanbieders van platformen die maar ten dele genoemd worden in het overzicht van CMX. Deze richten zich vooral op de functionaliteit die nodig is om kwalitatief onderzoek online te doen en zijn wat uitgebreider bij de implementatie van creatieve modules die gebruikt kunnen worden bij idee-generatie. Qua analyse zijn extra mogelijkheden ingebouwd die achteraf nuttig zijn om snel en diepgaand een rapportage te verzorgen.
Wij zijn getraind in het gebruik van een aantal platformen die ons in de praktijk goed bevallen en modulair zijn af te stemmen op uw wensen.

Auteur: Sjoerd Heskes

Met als achtergrond een studie politicologie en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam is Sjoerd Heskes sinds 1993 zelfstandig werkzaam als kwalitatief onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van onlineonderzoek, diepte-interviews en focusgroepen. En hij heeft ervaring als facilitator bij workshops, veranderingstrajecten en intern onderzoek bij bedrijven en instellingen.